door J. de Loos-Haaxman, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij n.v., Leiden 1941.

 

De Landsverzameling II

[Gouverneurs-generaal – Afbeeldingen] 

[Platenalbum]
door J. de Loos-Haaxman, A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij n.v., Leiden 1941.

Blz. 11
Blz. 36
Blz. 42
Blz. 47
Blz. 52
Blz. 54
Blz. 58
Blz. 59
Blz. 62
Blz. 63
Blz. 64
Blz. 65
Blz. 74
Blz. 75
Blz. 76
Blz. 82
Blz. 83
Blz. 88
Blz. 92
Blz. 94
Blz. 100
Blz. 101
Blz. 102
Blz. 103
Blz. 104
Blz. 105
Blz. 106
Blz. 107
Blz. 108
Blz. 109
Blz. 110
Blz. 111
Blz. 113
Blz. 114
Blz. 115
Blz. 117
Blz. 118
Blz. 119
Blz. 120
Blz. 121
Afb. 11
Afb. 35
Afb. 41
Afb. 47
Afb. 52
Afb. 53
Afb. 57
Afb. 58
Afb. 60
Afb. 61
Afb. 62
Afb. 63
Afb. 70
Afb. 71
Afb. 72
Afb. 77
Afb. 79
Afb. 83
Afb. 86
Afb. 88
Afb. 93
Afb. 94
Afb. 95
Afb. 96
Afb. 97
Afb. 98
Afb. 99
Afb. 100
Afb. 101
Afb. 102
Afb. 103
Afb. 104
Afb. 106
Afb. 107
Afb. 108
Afb. 110
Afb. 111
Afb. 112
Afb. 113
Afb. 114
  Hendrik Brouwer (vóór de restauratie).
Mr. Joan Maetsuycker door Jacob Coeman.
Cornelis Speelman, groote copie door Marten Palin naar een onbekend portret.
Johannes Camphuys door G. van Goor (1685).
Mr. Willem van Outhoorn (Rosendaal).
Joan van Hoorn door Cornelis de Bruyn (1706).
Christoffel van Swoll door Hendrik van den Bosch (vermoedelijk 1714).
Hendrik Swaardecroon (1723).
Mr. Diederik Durven door Hendrik van den Bosch (1732).
Mr. Dirck van Cloon (1733).
Abraham Patras door Th. J. Rheen.
Adriaan Valckenier door Th. J. Rheen.
Jeremias van Riemsdijk, door Tricot?
Reinier de Klerk door Tricot.
Mr. Willem Arnold Alting door J.F.A. Tischbein (1788).
Mr. Pieter Gerhardus van Overstraten, door Joseph Gillis?
Albertus Henricus Wiese, door Joseph Gillis?
Mr. Herman Willem Daendels door Raden Saleh.
Mr. G.A.G.Ph. Baron van der Capellen door Cornelis Kruseman.
H.M. de Kock door Cornelis Kruseman.
Johannes van den Bosch door Raden Saleh.
J.C. Baud door Raden Saleh.
D. J de Eerens, copie naar Cornelis Kruseman.
Mr. Pieter Merkus, copie naar J.W. Pieneman.
J.J. Rochussen door N. Pieneman.
Mr. A.J. Duymaer van Twist door H.A. de Bloeme.
Ch.F. Pahud door Jacob Spoel.
Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele door B.L. Hendriks.
Mr. Pieter Mijer door J.H. Neuman.
Mr. James Loudon door A. van den Berg.
Mr. J.W. van Lansberge door A. van den Berg.
F. ’s Jacob door P. de Josselin de Jong.
Mr. C. Pijnacker Hordijk door P. Boudewijnse.
Jhr. C.H.A. van der Wijck door Louis Storm van ’s-Gravesande.
W. Rooseboom door H.J. Haverman.
J.W.F. Idenburg door Jan Franken.
Mr. J.P. Graaf van Limburg Stirum door M. Loebell.
Mr. D. Fock door Jan Frank.
Jhr. Mr. A.C.D. de Graeff door H. Paulides.
Jhr. Mr. B.C. de Jonge, copie door en naar Jan Frank.