April 1939

 

Telefoongids Bandoeng 39, 51-52

[Bandung 5 – Hoofdbureau] 

Politie Bandoeng
Hoofdcommissariaat van Politie 
  Afdeeling Administratie
  Afdeeling Vuurwapens
  Afdeeling Crimineele Recherche
Inspecteurs van politie
Informatie gevonden voorwerpen en opium recherche
Dactyloscopisch- en Fotografisch atelier en Opsporingsdienst
Mantri’s politie afd. Recherche
  Afdeeling Verkeerspolitie en Generale Controle
Afgifte van nummerbewijzen enz.
(Lembangweg 14:) 
  Afdeeling Politieke Inlichtingsdienst en Immigratieaangelegenheden
(hoek Regentsweg – Moskeeweg:)
  Commissariaat van politie 1e sectie
De 1e Sectie omvat het stadsgedeelte ten Westen van de grenslijn, gevormd door [vanuit het noorden] de Tjikapoendoeng, Engelbert van Bevervoordeweg, Sim de Ruiterlaan, Sumatrastraat, Tamblongweg, Groote Potweg, Katja² Wetan tot 5 sprong, Oosteindeweg, Djalan Karapitan.
(Gang Saninten:)
  Commissariaat van politie 2e sectie
Politie Tjimahi
Veldpolitie in de Residentie Priangan
    Detachement Bandoeng
Detachement Garoet
Detachement Tasikmalaja.