door Yazir Mazurki en Fred D. Awuy, Stichting Behoud Borobudur Amsterdam [z.j.]

 

namo buddhaya, 4

[Mendut – Rechte lijn] 

Mendut – Pawon – Borobudur.
In één rechte lijn gelegen vormt de triade van monumenten Mendut, Pawon en Borobudur een symbolische éénheid.
In de tempel Mendut, de oudste der drie gebouwen, is de uit één steen gebeeldhouwde drie meter hoge Buddha een indrukwekkende manifestatie van eerbetoon aan de verkondiger van de leer der verlossing.
Minder dan twee kilometer daarvan verwijderd, gescheiden door de rivieren Elo en Progo, ligt de kleinere tempel Pawon, een juweel van Javaansche tempelarchitectuur. Naar alle waarschijnlijkheid diende deze tempel tot oponthoud ter zuivering van het gemoed, alvorens de Borobudur te betreden.
Op minder dan anderhalve kilometer afstand van de tempel Pawon verrijst een stenen heuvel van terrassen, de Borobudur met haar honderden Buddha’s. [...]
De pelgrim of hij die het Buddhaschap hoopt te bereiken – in het sanskrit Bodhisattwa geheten, betreedt de tempel Mendut als eerbetoon aan Buddha.

 

namo buddhaya, 10

[Borobudur 0 – Boeddhisme] 

Met het ontcijferen van een negende-eeuwse oorkonde, bevestigde Dr. J. G. de Casparis de geslachtsstamboom van drie achtereenvolgend regerende Ҫailendra families. Koning Indra, zijn zoon Samaratunga en diens dochter Pramodawardhani.
Gedurende de regering van koning Samaratunga zou aan de bouw van een tempel begonnen zijn. Deze tempel droeg de naam Bhumisam-Bharabudhara, wat geïnterpreteerd kan worden als de Berg van Toenemende Deugd in de Tien Fasen van de Bodhisattva.
Van Bharabudhara zou door adaptatie aan het Javaans de naam Borobudur afgeleid kunnen worden, welke de meest aannemelijke verklaring zou kunnen zijn van de oorsprong van haar naam.

 

namo buddhaya, 22

[Borobudur 0 – Boeddhisme] 

Plattegrond
breedte: 123 m.; oorspronkelijke hoogte: 42 m.; huidige hoogte: 31,5 m.
gebruikte bouwmateriaal inclusief voetstuk 55.000 m³ andesiet steen.
504 Buddhabeelden, waarvan 72 in opengewerkte stupa’s en 432 in nissen op 5 balustrades van de 4 gaanderijen
hoogte van een Buddhabeeld is 1,50 m.
arupadhatu. 72 opengewerkte stupa’s 1 grote hoofdstupa
rupadhatu. 4 gaanderijen met 1300 picturale reliëfs met totale lengte van 2,5 km. en 1212 decoratieve panelen
kamadhatu. basis en verborgen voet 13000 m³ steen met 160 verborgen reliëfs

 

namo buddhaya, 52

[Borobudur 1 – 9] 

En de dochters van de goden bezochten koningin Maya.

 

namo buddhaya, 54

[Borobudur 1 –42] 

Buddha biedt zijn ring aan Yasodhata, ook wel Gopa genoemd. Zij zal hem een zoon schenken, Rahula.