No. 156 Uitgave Sept. 1941 – bijgewerkt tot 20 Aug. 1941

 

Ba Tel 41, 164

[Jakarta 10 – Hygiënische] 

Parapattan 10 – Hoofdkantoor Dienst der Volksgezondheid:
                Landelijke Hygiëne;
                Algemene Zaken (Wetgeving);
                Medische Zaken. Bibl. & Statistiek;
                Ziekenhuiswezen;
                Krankzinnigenwezen;
                Pestbestrijding;
                Gezondmakingswerken;
                Pharmacie;
                Burgerl. Med. Oorlogsvoorziening;
                Personeele Zaken;
                Begrooting, Compt., Fin. Zaken;
                Medisch-Hygiënische Propaganda;
                Quarantainedienst, Tg. Priok.