Hoe te werken

Naar een wandeling
Klik op Wandelingen of Plattegronden en daarna op de gewenste wandeling of de plattegrond.
Klik bij Wandelingen vervolgens op de plattegrond links van de tekst.

De beschrijving van de wandeling
De witte velden geven informatie over de route
In de blauw-grijze velden staan een of meer zeer korte tekstgedeelten betreffende de plaats waar men zich in de wandeling bevindt.
De meestentijds gekleurde foto's, links op de pagina, zijn in het algemeen gemaakt na 1990 door de samensteller.
Rechts staan foto's van vóór 1940 en foto's van verdwenen gebouwen.

De vetgedrukte regels in het grijsblauwe veld zijn zinnen uit een tekst van een literator.
Klik op de [blauwe tekst tussen haken] om het gehele tekstdeel te lezen.
Klik, na het tekstdeel gelezen te hebben, op “linksboven – terug” toets (back button) (of op de blauwe woorden aan het begin van het tekstdeel), om weer terug naar de wandeling te gaan.

De [blauwe tekst tussen haken] betreffen bij de literatuur: de naam van de schrijver, de (verkorte) titel van het boek en het paginanummer.
Het paginanummer is afhankelijk van de uitgave.
De uitgave is vermeld in het overzicht Schrijvers en Boeken.

De informatie betreffende aanvullende lectuur is niet vetgedrukt.
Klik op de [blauwe tekst] om het gehele tekstdeel te lezen.
Klik op “linksboven – terug” toets (back button) (of op de blauwe woorden aan het begin van het tekstdeel) om weer terug naar de wandeling te gaan.
Bij 'Aanvullende lectuur' is bij de tijdschriften [tussen haken] na de naam van het tijdschrift, de jaargang vermeld. Vervolgens – in een aantal gevallen het nummer van de uitgave en – het paginanummer.

[Tekst tussen haken] binnen de overgenomen teksten, zijn toevoegingen van de samensteller.
De teksten zijn letterlijk overgenomen inclusief de spelling en inconsequenties.

Bij het vaststellen welke persoon of welke instelling 'vroeger' de bewoner van een pand is geweest, is uitgegaan van de gegevens die vermeld zijn in het laatste telefoonboek, dat uitgegeven is vóór WO II.

De plattegrond van de wandeling
Klik op de pointer met een cijfer om de foto te zien van het gebouw, dat zich op dat punt in de wandeling bevindt.
Soms geven de foto’s bij een plattegrond geen volledig beeld. Door het onvolledige beeld aan te klikken verschijnt de gehele afbeelding.

De Woordenlijst
Een aantal woorden in de tekstdelen zijn blauw, hetgeen betekent dat er een verklaring beschikbaar is.
Door het woord aan te klikken verschijnt de verklaring in de woordenlijst.
Niet alle 'vreemde' woorden en begrippen in de wandelingen en de tekstdelen hebben een 'doorklik' naar de woordenlijst. Dit geldt met name voor woorden die vaak voorkomen. Voor de verklaring van die woorden moet men dus Woordenlijst aanklikken.
Vanuit de woordenlijst kan men alleen via 'vorige' (links boven) terug-klikken naar de vorige pagina.

Afdrukken
Het is mogelijk om een afdruk te maken van de wandeling in PDF-formaat en de plattegrond.
De PDF-versie van de wandeling is echter zeer beperkt qua informatie en foto's.
Om de wandeling af te drukken klikt men op 'De Wandeling in PDF formaat' aan aan het begin van elke wandeling.